responsibility

חברה בעלת השפעה חיובית

המושג 'אחריות חברתית תאגידית' מתייחס על פי רוב למאמצים עסקיים שחורגים מהדרישות הרגולטוריות או מדרישותיהן…

קבוצת LANDMARK GROUP תומכת בקמפיין של חינוך רציף

קבוצת LANDMARK GROUP חברה לארגון DUBAI CARES לצורך תמיכה בקמפיין גיוס התרומות הכלל-עולמי של הארגון…

רמדאן 2020 : במקום שיש אהבה ישנם חיים

שלוש מילים שחושבים עליהן במהלך החודש הקדוש של הרמדאן הן 'צום', 'התחדשות' ו'הרהורים', ומגפת 19-COVID…