קורא.ת עכשיו
מאפשרים את הצמיחה של מגזר הפרמצבטיקה ושירותי הבריאות באיחוד האמירויות

מאפשרים את הצמיחה של מגזר הפרמצבטיקה ושירותי הבריאות באיחוד האמירויות

מגזר שירותי הבריאות והפרמצבטיקה הוא תחום מפתח חשוב באסטרטגיה התעשייתית של דובאי לשנת 2030 . האזור החופשי בג'בל עלי, " Jafza ", ממלא תפקיד חלוצי וחיוני על ידי כך שהוא תורם לאסטרטגיה בהיבטים כלכליים שונים. מנהלת האזור החופשי משתפת פעולה עם חברות שירותי הבריאות והפרמצבטיקה במטרה לעודד אותן להעביר את מתקניהן התעשייתיים ואת מרכזי המחקר שלהן ל- Jafza ולפארקים ולאזורים של DP World -איחוד האמירויות. אזורים אלה מספקים שירותים ותשתית ומהווים סביבת השקעה אידיאלית דרך יוזמות ותמריצים שונים שממוקדים במגזר.

פרופיל שירותי הבריאות והפרמצבטיקה של Jafza

מJafzaציע חבילות תשתית והשקעה ברמה הגבוהה ביותר, במטרה למשוך חברות שפועלות במגזר שירותי הבריאות והפרמצבטיקה. כתוצאה מכך, Jafza הוא מקום משכנן של חברות רבות ממגזר זה.ח ברות אלה מספקות מתקנים איכותיים ומתקדמים שממוקדים בתחום וכן מתקנים אטרקטיביים שמאפשרים ריכוז שירותים תחת קורת גג אחד, בנוסף לכלל חבילות ההשקעה הזמינות באזור החופשי של ג'בל עלי.

חוקים ותקנות עיקריים לפיקוח על חברות פרמצבטיות באיחוד האמירויות

התחיקה העיקרית המפקחת על חברות פרמצבטיות באיחוד האמירויות כוללת את החוק הפדרלי מספר 4 משנת 1983 , בנוגע למקצוע הרוקחות ומוסדרות פרמצבטיים.חוק זה חל על רוקחים, מוסדות פרמצבטיים,ייבוא, ייצור והפצה של מוצרים פרמצבטיים. וכן מוצרים פרמצבטיים בהקשר עם הרישיונות הנדרשים לניהול העסקים.הגופים הרגולטוריים הממשלתיים של כל אמירות )כמו רשות הבריאות של דובאי(אף מנפיקים מעת לעת תקנות לצורך ויסות החברות הפרמצבטיות, כל אחד בתחום השיפוט שלו.

שותפויות אסטרטגיות במגזר שירותי הבריאות והפרמצבטיקה

ב- Jafza נעשו מאמצים לפתח את מערכת שירותי הבריאות של המדינה, תוך מתן סיוע למפעלים הקיימים באזור החופשי על מנת להקל את כניסתם לשווקים האזוריים והגלובליים. באזור אף נפתחו הזדמנויות בפני מוצרים רפואיים שיוצרו בדובאי, וזאת על ידי יצירת הסביבה התחיקתית המתאימה לניהול עסקים והאצת תהליך ההשגה של אישורים והיתרים מתאימים. דבר זה משך השקעות זרות נוספות במגזר הפרמצבטיקה ושירותי הבריאות והוביל לצמיחה יציבה במגזר, הן באופן מקומי והן אזורית.

בשנת Jafza ,2017 חתמה על מזכר הבנות MoU( ( עם משרד הבריאות, וזאת בעקבות
השפעתה החיובית על ההגנה על בריאות הציבור ובזכות הממד הכלכלי-אסטרטגי המאפיין אותה ותרומתה המתמשכת לתמיכה בתחרותיות של המדינה ברמה הגלובלית. במזכר ההבנות מתוארת התפתחות הנהלים לרישוי ורישום של מפעלים שיוקמו ב- Jafza , לצורך ניהול יעיל של עסקים ושיפור התיאום בין שני הצדדים בכל הנוגע להטמעת התחיקה הקיימת באיחוד האמירויות בהקשר עם רישיונות שנדרשים עבור מפעלים פרמצבטיים,מוצרים פרמצבטיים ומוצרים רפואיים.

See Also

לפי מזכר ההבנות, המשרד מעניק רישיונות למפעלים הקיימים ב- Jafza בכפוף לנהלים המוגדרים במשרד ועל בסיס הרישיון התעשייתי שהונפק על ידי Jafza . המפעלים נדרשים לרשום את מוצריהם במשרד,ביןאם למטרת ייצוא או למטרת הפצה בגבולות המדינה. המפעלים אף מחויבים להקצות משווק אחד או יותר, אשר ברשותם רישיוןשל מחסן רפואי שהונפק על ידי המשרד ועל ידי רשויות מתאימות אחרות )כמו עיריית דובאי(, לצורך הפצהת מוצריהם בגבולות המדינה.

מהי תגובתך?
לא בטוח.ה
0
מתלהב.ת
0
עצוב.ה
0
שמח.ה
0

זכויות יוצרים 2020, The Zone - מגזין של Jebal Ali Freezone Authority, דובאי

Managed by Conceptualize