קורא.ת עכשיו
מדריך לכללי חלאל

מדריך לכללי חלאל

האזור החופשי בג'בל עלי ) JAFZA ( הוא משכנן של יותר מ 550- חברות בענף המזון והמשקאות, מיותר מ 70-מדינות. באזור החופשי בג'בל עלי ) JAFZA ( שוכנות מספר חברות רב-לאומיות שמשרתות יותר מ 2.5- מיליארד צרכנים במזרח התיכון, בדרום ומזרח אסיה, באפריקה ובחבר העמים של המדינות העצמאיות. למעלה מ 38%-מהן מגיעות מאזור המזה"ת, לכן יש חשיבות עצומה למוצרי מזון בכשרות חלאל.

המונח “חלאל” הפך, בתקופה זו, לרעיוןאוניברסלי שמתאר ייצור טרי, נקי ובריא יותר, כמו גם שירותי מזון בסגנון זה. לפי דוח חדש של Grand View Research Inc. עד שנת 2025 נתח השוק הגלובלישל מוצרי מזון ומשקאות באישור חלאל צפוי להגיע ל 739.59- מיליארד דולר.

מה זה חלאל?

המונח 'חלאל' מייצג כל אובייקט או פעולה שמותרים לשימוש או ליישום בהתאם לחוקי האסלאם )שריעה(. המושג מתייחס גם למוצרי מזון ומשקה וגם להיבטים שונים בחיי היומיום, כולל פרמצבטיקה, קוסמטיקה, מדיה, פנאי,אופנה ונסיעות.

מוצרים באישור חלאל מוכרים ככאלה כאשר הם:

  • עשויים מבעלי חיים שנשחטו בהתאם לעקרונות האסלאם
  • לא מכילים רכיבים האסורים לשימוש באסלאם, כמו בשר או שומן חזיר
  • מעובדים באמצעות מכשור מותר

החקיקה בדבר מוצרי חלאל באיחוד האמירויות

לפי החלטה ממשלתית מס' 22/2004 בנוגע ליישום רגולציה עבור מערכת האישורים הלאומית, הרשות האמירתית לתקנון ומטרולוגיה ) ESMA ( מוסמכת לנהל ולטפל בכל תהליך האישורים, וליישם את התנאים וההתניות המוצהרים בזאת.

החלטה ממשלתית מס' 10/2014בנוגע למערכת האמירתית לפיקוח על מוצרי חלאל מפרטת את המפרטים הסטנדרטיים, הפיקוח על המתקנים ועל בתי המטבחיים, סימון החלאל הלאומי,אמצעי הבקרה והבדיקה וכן את הקנסות והעונשים. החלטת מועצת ESMA מס' 36/2014 בנוגע לרגולציית האישורים של סימון החלאל הלאומי ודרישות הרישוי.

ESMA יכולה להאציל את סמכות האישורים לרשות המאושרת )רשות התאימות( על-ידי קבלת הכרה מהארגונים הבינלאומיים שעוסקים בנושאי אישורים או על-ידי חתימה על הסכם הכרה הדדי עם ESMA )חטיבת החלאל(.

סימון החלאל הלאומי

הסימון הלאומי למוצרי חלאל הושק ב 28/9/2015- ונכנס לדרישות המערכת של איחוד האמירויות לצורך הפיקוח על מוצרי חלאל. הסימון מוענק למוצרים שעומדים בדרישות של מערכת הפיקוח האמירתית עבור מוצרי חלאל.

אישור מוצרי חלאל באיחוד האמירויות

סימון האיכות האמירתי ) EQM ( הוא סימון שמעיד על תאימות ומוענק למוצרים שיכולים להוכיח תאימות לתקנים הלאומיים, האזוריים ו/או הבינלאומיים הרלוונטיים ומיוצרים על-
ידי ארגון שמפעיל מערכת אפקטיבית לניהול איכות על מנת להבטיח תאימות שוטפת. התהליך להשגת רישיון לשימוש בסימון EQM כרוך בהערכה יסודית ומקיפה של המוצר, כמו גם של מערכת האיכות שמופעלת על-ידי היצרן באמצעות ביקורות ובדיקות.

הגשת בקשה לאישורי חלאל:

See Also

ECAS היא תוכנית לאישור מוצרים שמיושמת על-ידי ESMA בסמכות החוק הפדרלי מס' 28 מ 2001- .נוהל אישור החלאל באיחוד האמירויות חל על מוצרי מזון, קוסמטיקה וטיפוח אישי ועל בתי מטבחיים . בשנת 2019 אושרו 50 מותגי חלאל, והמספר הכולל של מוצרי חלאל שעומדים בתנאים ובהתניות של האישור במדינה, עומד על .7,665

יצרנים של מוצרי מזון וספקים של שירותי מזון רשאים לבקש לקבל תעודת שירות עם סימון החלאל הלאומי דרך מרכז שביעות רצון הלקוחות של ESMA או אתר האינטרנט של ESMA.

דרישה לרישום שירותים:

  • רישיון תעשייה/מסחר תקף באיחוד האמירויות (או הצהרת אחריות)
  • תעודת אישור חלאל מרשות מאושרת להנפקת אישורי חלאל
  • הצהרת תאימות
  • אגרות

לאחר הנפקת רישיון לשימוש בסימון החלאל הלאומי על-ידי ESMA , תיערך ביקורת מעקב שנתית.

היתרונות של אישור מוצרי חלאל

  • כאשר חברות מקבלות אישור מארגון בינלאומי מוכר, הלקוח יודע שמוצרי החברה איכותיים, משום שלצורך קבלת אישור חלאל נדרשת עמידה בתקני האיכות המחמירים ביותר. הדבר מספק לחברה יתרון תחרותי בהשוואה למתחרים בענף
  • אישורי חלאל וסימון חלאל לאומי מאפשרים מכירה של המוצרים במדינה עצמה
  • ייצוא חוזר של המוצרים מתבצע בהתאם לנהלים החלים בארץ היעד

ההנפקה של אישורי ECAS ו-EQM מתבצעת באמצעות אחת מהרשויות הבינלאומיות המוכרות: Halal.ae

מהי תגובתך?
לא בטוח.ה
0
מתלהב.ת
0
עצוב.ה
0
שמח.ה
0

זכויות יוצרים 2020, The Zone - מגזין של Jebal Ali Freezone Authority, דובאי

Managed by Conceptualize